Котята на продажу

German of Sweet Ajur
male SCL c 33
22.08.2018
Надежда Гнатенко
+38 (067) 732-77-09

Glasha of Sweet Ajur
female SCS a 33
22.08.2018
Надежда Гнатенко
+38 (067) 732-77-09

Focus Mau-Mafiya
male BRI ny 11
04.04.2018
Ирина Ефименко
+38 (050) 697-51-49

Francesca Mau-Mafiya
female BRI ny 11
04.04.2018
Ирина Ефименко
+38 (050) 697-51-49

Harley Mau-Mafiya
male BRI ay 11 33
12.06.2018
Ирина Ефименко
+38 (050) 697-51-49